TANKPAC

Voor interne inspectie van een tankbodem is het nodig de tank te openen en schoon te maken. Hierbij ontstaat vaak een grote hoeveelheid schadelijk afval, betreden na schoonmaken is niet altijd zonder gezondheidsrisico en schoonmaken is zeer duur. De ervaring leert dat ruim de helft van de tanks bij opening geen noemenswaardige schade aan de bodem vertoont. Daarnaast is een klein deel van de tanks zeer zwaar aangetast of zelfs lek bij opening op de vaste termijn. Vanuit deze overwegingen hebben we met een aantal klanten een methode ontwikkeld waarmee de conditie van de tankbodem van buitenaf, dus zonder openen, kan worden vastgesteld. Dit heeft geleid tot de TANKPAC™ procedure waarmee in de loop van de jaren meer dan 13.000 tanks getest zijn.

Intussen bewijst TANKPAC™ ook zijn waarde in RBI of CBI programma’s voor tanks. Als na jaren de RBI jongere gegevens nodig heeft kan TANKPAC™ samen met enkele andere in-service inspectie methoden hier de input leveren.

Wereldwijd zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd ter verificatie van de methode. Eén er van is grotendeels in Nederland uitgevoerd door een gebruikersgroep van grote operators. De resultaten van dit onderzoek leest u op deze pagina www.ndt.net/article/ecndt98/chemical/095/095.htm

De kenmerken van TANKPAC™
- De tank hoeft niet uit service, voorafgaand aan de test wordt de tank 1 dag stil gezet met normaal product in de tank
- Snelle test: 50 meter tank veelal binnen een dag (maximaal 130 meter)
- Actueel beeld van de conditie van de tankbodem
- Goede tanks in bedrijf laten, besparing van schoonmaakkosten
- Effectieve onderhoudsplanning, betere budgetering
- Slechte tanks naar voren halen in onderhoudsplanning

De test bestaat uit het aanbrengen van sensoren aan de buitenzijde van de tankwand. Vervolgens wordt de akoestische emissie van de actieve corrosie van de tankvloer gemeten. Alle metingen worden uitgevoerd door opgeleide en gecertificeerde engineers onder ISO-9002 aan de hand van specifieke procedures. De rapporten worden voor uitgifte nagezien door een Level III AE engineer.