Geautomatiseerd ultrasoon corrosiemapping systeem - LSI

Uniforme corrosie is het gebruikelijke degradatie mechanisme van tank wanden. In dat geval volstaat meting van de wanddikte over enkele punten of linedrops. Veelal is de corrosiesnelheid laag en is er weinig risico op falen.

In specifieke gevallen, bijvoorbeeld bij wat oudere floating roof tanks kan echter plaatselijk lokale corrosie optreden. Zo kan lijnvormige aantasting optreden net naast de las over een flink deel van de omtrek. Dit gaat gepaard met lokaal hoge corrosiesnelheden en kan de oorzaak zijn van catastrofaal falen. Het meten van losse punten of lijnen voldoet slecht voor detectie van dit faal mechanisme. In dit soort gevallen wordt de wanddikte van vier tot acht brede banen over de volle hoogte van de tank in kaart gebracht.

Het LSI systeem is een geautomatiseerde crawler die is ontwikkeld voor het snel mappen van gelokaliseerde corrosie met ultrasoon. In samenwerking met één van de grote operators in het Europoort gebied zijn speciale procedures en hardware voor de LSI ontwikkeld om dit soort metingen aan tanks in een tankpark uit te voeren. De meting kan gewoonlijk worden uitgevoerd zonder de coating te verwijderen en zonder gebruik van steigers. Inmiddels zijn aan honderden tanks deze metingen uitgevoerd met goede resultaten.