MISTRAS Pijpleiding Brochure
Mistras Case Study

Onderzoek aan pijplas verbindingen in Warmtenetten

Geavanceerd NDO als alternatief voor röntgenonderzoek aan pijplas verbindingen in warmtenetten.

In het Energieakkoord is afgesproken dat woningen in 2050 CO2 neutraal moeten zijn. Dit vraagt om aanpassingen in vrijwel iedere woning. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor, waarbij de keuze voor een warmtenet een keuze is voor een collectieve warmtevoorziening. Voor wijken met dichte bebouwing, veel hoogbouw en woningen van voor 1995 is een warmtenet vaak een geschikte oplossing.

Fig.1 - Voorbeeld van gebruik van restwarmte uit verbranding biomassa of afval

De leidingen die hiervoor worden aangelegd vergen een kwaliteitscontrole. Voorheen gebeurde dit veelvuldig d.m.v. Radiografisch onderzoek.

Fig. 2 - Digitale radiografie

Fig. 2 - Digitale radiografie

Aangezien veel warmtenet projecten in dichtbevolkte gebieden plaatsvinden is dit onderzoek gezien het hoge risico i.v.m. ioniserende straling, niet altijd wenselijk. Daarnaast wil men vanuit de overheid blootstelling aan ioniserende straling terugdringen waar mogelijk.

Binnen de ondergrondse infra worden in de normen diverse alternatieven NDO-technieken genoemd zoals bijvoorbeeld Time of Flight Diffraction (ToFD) en Phased Array (PA) techniek.

MISTRAS heeft in de loop der jaren voor deze technieken een effectieve werkmethode ontwikkeld door gebruik te maken van speciale scanners en ervaren onderzoekers waarmee snel en efficiënt de rondlassen van deze leidingen onderzocht kunnen worden.

Fig. 3 – Phased Array (PA) op DN 80 naast flatgebouw binnen de bebouwde kom

Fig. 3 – Phased Array (PA) op DN 80 naast flatgebouw binnen de bebouwde kom

De MISTRAS werk methode:

Praktische voordelen:

  • Resultaat direct beschikbaar
  • Overige werkzaamheden kunnen doorgaan
  • v.m. ioniserende straling hoeft er geen gebied afgezet te worden
  • Nauwkeurige plaats en foutgrootte bepaling van lasfouten.
  • Direct overleg met de lasser(s) ter plaatse, ter verbetering van de laskwaliteit .

Economische voordelen:

  • Real time data analyse, een afkeur las kan direct gerepareerd worden en dezelfde dag onderzocht worden.
  • Snelheid van inspectie
  • Geen werkonderbreking andere werkzaamheden
  • Onderzoek kan overdag plaatsvinden

MISTRAS kan gebruik maken van meerdere Niet Destructief Onderzoeks (NDO) technieken welke (dagelijks) kan worden ingezet in de ondergrondse infra – warmtenet projecten: