Acoustic Emission - AE

De term akoestische emissie wordt gebruikt voor uitbarstingen van “geluid” zoals dat in een materiaal vrijkomt bij bijvoorbeeld scheurvorming. Enkele andere bronnen van akoestische emissie zijn turbulentie bij lekken, inklappen van dampbellen bij cavitatie, impact van deeltjes, spanningsdoorslag in transformatoren, corrosie groei en wrijving. De golven lopen van de bron naar het oppervlak van het materiaal en worden gedetecteerd door een sensor, meestal een piezo kristal. Daar wordt de golf omgezet in een elektrisch signaal dat dan na voorversterking verder verwerkt wordt in een analyse systeem.

Veel toegepaste AE applicaties zijn TANKPAC™, MONPAC en Remote Monitoring, allen in-service inspectie methoden.

TANKPAC™ biedt u de volgende oplossingen

- Het in kaart brengen van de actuele conditie van de tankbodem waarbij de tank in bedrijf kan blijven.
- Effectieve onderhoudsplanning en budgettering.
- Tanks kunnen aan de hand van de tankbodem conditie in bedrijf gehouden worden of indien nodig kan onderhoud juist vervroegd worden.

MONPAC™ biedt u de volgende oplossingen
- Snelle screening zonder uit gebruik te nemen.
- Conditie beoordeling van drukvaten.
- Indicatie van de ernst van defecten en aanbeveling voor het gebied voor vervolgonderzoek met andere NDO methoden.
- Effectieve onderhoudsplanning en budgetering.
- Goede drukvaten kunnen in bedrijf gehouden worden.
- Indien defecten worden gevonden kan vervolgonderzoek efficient ingezet worden.

Remote Monitoring biedt u de volgende oplossingen
Bij remote monitoring worden AE sensoren op een installatie aangebracht en 'realtime' bewaakt tijdens normaal proces. Data interpretatie en evaluatie gaat op afstand middels een internetverbinding. Remote Monitoring wordt veelal toegepast op installaties in een fabrieksplant maar ook zijn er specifieke applicaties voor windturbines en bruggen (beton, staal, kabelbreuk / wire break).

Andere voorbeelden van AE toepassingen; meting aan pijpleidingen, azipods, lekdetectie VPAC, staalconstructies, beton en vezelversterkte materialen.