Positive Material Indentification (PMI)

Met PMI wordt de legeringssamenstelling van een materiaal bepaald. Dit kan op locatie met mobiele apparatuur worden uitgevoerd.

Toepassingen:
- Onbekend materiaal (certificaat onbreekt of onduidelijkheid
- Extra controle of het juiste materiaal wordt toegepast
- Hoge kwaliteit metalen zoals roestvrij en hoog gelegerde metalen


PMI is onder te verdelen in twee technieken:
XRF ( X-ray fluoriscentie spectometrie)
OES (Optische emissie spectometrie)